North Slavey

Dırı Dene karaɂa gha Kǝdǝ́ honénǫɂǫ́ lǝǝ́ gha Ɂeɂá gǫhłı̨ ǫt’eǝyı godı ts’ę godı łótǫ sı́ı́ Denewá karaɂa kǝdǝ́t’e. Dırı Ɂeɂá gháré dúle naxe kǝdǝ́ t’á K’áowe ke gogha ełek’eteorewe ke Legıslatıve Assembly goredı hé, Dene séneyaetı̨ ke, K’áowe goerálaeda k’e hé naxekǝdǝ́ t’á naxe ts’́ nákedı gha góɂǫ. 

Dırı Dene karaɂa gha Kǝdǝ́ gha Ɂeɂá gǫhłı̨ ghálakudá ghá goeghálaeda gá góɂǫ. Kǝdǝ́ gha Ɂeɂá gháré eghálats’edá le t’á k’áowe ts’ę̨́́ beghǫ godı ts’éhtsı nı́dé Ɂeɂá goeghálaeda gá gha k’áowe yeghá́laeda gha. Ɂeɂá goeghálaeda gá gha k’áowe yeghá́laeda tł’ághǫ́ nı́dé t’á K’áowe ke gogha ełek’eteorewe ke Legıslatıve Assembly goredı ke hé goeghá́laeda k’ǝ́ ts’́ dánı́ nı́dé hadı gha godı yek’e hetsı̨ gha.

Kǝdǝ́ gha Ɂeɂá gháré eghálakedá hé naxekerı̨chá le nı́dé ejǫ denets’ę́ gwahde 1-800-661-0889