Tłı̨chǫ

Dône yati naàwo holî nîhtå’e tå’a hazô t’a hoònô daats’ö îåè yati goåî, åôötô dône yati wexè.
Dône yati naàwo holî nîhtå’e tå’a dône gînaàwo gha nè eyîî yati haæa t’a get’î gha dilè gîgha ek’etehtso holî dô eåexègetw’e gha, neyati kö, eyits’ô nde ts’ô k’àowo gîts’ô enîhtå’ekö eyits’ô nde ts’ô k’àowo ts’ô k’èè gîts’a hodiè nîdè.

Dône yati gha K’aòwo dee, Commissioner gîdi wets’ô enîhtl’ekö holî îlè dône yati naàwo holî nîhtå’e tl’a. Yati gha K’aòwo dèè, yati t’a ekw’île eghalada nîdè yîdâänata dilè. Yîdànatô tå’axö Yati gha k’aôwo dèè yati goyàæa dilè enîhtå’ekö gots’ö eyits’ô gîgha ek’etehtso holî dô gîts’ô enîhtå’ekö.

Neyati naàwo k’ets’a hogets’î newôdè, dzô ts’ô gôde gha dilê 1-800-661-0889.